maskmask

Instalacje solarne

Instalacją solarną nazywamy zespół dobranych do siebie urządzeń, takich jak kolektory słoneczne, panele sterująco-zabezpieczające i pojemnościowe zasobniki wody użytkowej lub zasobniki buforowe z przepływowymi wymiennikami ciepła. Taki rodzaj instalacji znajduje swoje zastosowanie w podgrzewaniu wody użytkowej. Najważniejszym elementem instalacji solarnej są oczywiście kolektory słoneczne, nośnikiem ciepła ze słońca, jest natomiast płyn solarny, czyli wodny roztwór glikolu.

Płyn tłoczony jest do kolektora pompą zainstalowaną przy zasobniku. Tam się ogrzewa i wraca rurą powrotną, aby oddać ciepło w wężownicy zbiornika c.w.u.  Jednakże, aby instalacja pracowała prawidłowo należy zagwarantować jej właściwe odpowietrzenie. W tym celu w jej najwyższych punktach montuje się automatyczne odpowietrzniki. Natomiast ciągłe usuwanie  powietrza z instalacji, podczas normalnej pracy realizowane jest przez separatory powietrza.

Kolektory słoneczne – najważniejszy element instalacji solarnej

Same kolektory słoneczne są urządzeniami do konwersji – zamieniają energię promieniowania słonecznego na ciepło. Kolektory można podzielić na kilka rodzajów. Należą do nich kolektory płaskie: cieczowe, gazowe, dwufazowe oraz płaskie próżniowe, próżniowo-rurowe, skupiające oraz specjalne.  O wyborze kolektora decyduje nie tylko jego rodzaj – odpowiednio dostosowany do instalacji, ale również sprawność. Sprawnością nazywamy stosunek energii odebranej przez czynnik roboczy do ilości promieniowania, które dociera do kolektora. Sprawność kolektora słonecznego zależy ściśle od parametrów pracy odgrywających wpływ na jego straty cieplne. Oznacza to przede wszystkim, że efekt pracy będzie tym korzystniejszy, im niższa będzie temperatura absorbera.

Wymagania dotyczące przewodów do instalacji solarnej

Kolejnym ważnym elementem są przewody do instalacji solarnej. Wybierając je należy wziąć pod uwagę specyficzne warunki pracy związane z możliwością okresowego występowania podwyższonych temperatur pracy. Innymi słowy materiał, z którego wykonano rury elastyczne, połączenia i uszczelnienia oraz izolację cieplną muszą zapewnić trwałą odporność na utrudnione warunki eksploatacyjne.