maskmask

Jak uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Budowa oczyszczalni ścieków przy domu to działanie generujące znaczne koszty. Pozyskanie na nią dotacji nie jest jednak tak trudne, jak mogłoby się wydawać. W czasach, w których troska o środowisko stała się jednym z najważniejszych tematów dyskusji społecznej, działania w równym stopniu wspierające ekologię spotykają się z powszechną aprobatą. Dlatego, budując przydomową oczyszczalnię, mamy szansę na uzyskanie świadczeń na kilka sposobów.

Do kogo powinniśmy zwrócić się z prośbą o dotację na budowę prywatnej oczyszczalni ścieków

Miejscem, do którego powinniśmy się skierować, jest nasza gmina - konkretnie pomoże nam Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymanie dofinansowania będzie w tej sytuacji o wiele łatwiejsze, jeśli gmina jest zaangażowana w program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - oznacza to, że udzielane przez nich dotacje pochodzą z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój i poprawę gospodarki ściekowej.

Problemem, który napotykamy w tej sytuacji, jest fakt, że podobne akcje mogą być prowadzone jedynie przez gminy o rozproszonej zabudowie - czyli takie, w których nie ma sensu inwestowanie w ogólną sieć kanalizacyjną. Dlatego zanim zwrócimy się do urzędu gminy z prośbą o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni, sprawdźmy, czy przewiduje ona w ogóle przeznaczenie funduszy na ten cel.

Jak ubiegać się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Aby móc starać się o dotację na budowę prywatnej oczyszczalni, musimy przede wszystkim złożyć wypełniony wniosek - wzór znajdziemy w urzędzie gminy lub na jego stronie internetowej. Pamiętajmy, że obowiązuje nas konkretny termin ustalony odgórnie przez gminę. O udzieleniu dotacji przesądza kolejność napływania wniosków - gmina będzie przyznawać dofinansowania, dopóki przeznaczone na ten cel fundusze nie zostaną wyczerpane.

UWAGA - wniosek złożony w urzędzie gminy musi zawierać następujące załączniki:

  • gotowy projekt przydomowej oczyszczalni ścieków
  • zaświadczenie o pobycie stałym na terenie gminy, w której ubiegamy się o dofinansowanie
  • kopia zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości (o ile tacy istnieją)

Choć kwota dofinansowania precyzowana jest przez urząd gminy, w którym złożyliśmy wniosek, może ona wynosić nawet 80% pełnych kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli zostanie ono przyznane, wciąż musimy posiadać własne środki na budowę - dotacja wpłynie bowiem dopiero po jej zakończeniu.