maskmask

Jak uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Do kogo powinniśmy zwrócić się z prośbą o dotację na budowę prywatnej oczyszczalni ścieków

Miejscem, do którego powinniśmy się skierować, jest nasza gmina - konkretnie pomoże nam Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otrzymanie dofinansowania będzie w tej sytuacji o wiele łatwiejsze, jeśli gmina jest zaangażowana w program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - oznacza to, że udzielane przez nich dotacje pochodzą z funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój i poprawę gospodarki ściekowej.

Problemem, który napotykamy w tej sytuacji, jest fakt, że podobne akcje mogą być prowadzone jedynie przez gminy o rozproszonej zabudowie - czyli takie, w których nie ma sensu inwestowanie w ogólną sieć kanalizacyjną. Dlatego zanim zwrócimy się do urzędu gminy z prośbą o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni, sprawdźmy, czy przewiduje ona w ogóle przeznaczenie funduszy na ten cel.

 

Jak ubiegać się o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Aby móc starać się o dotację na budowę prywatnej oczyszczalni, musimy przede wszystkim złożyć wypełniony wniosek - wzór znajdziemy w urzędzie gminy lub na jego stronie internetowej. Pamiętajmy, że obowiązuje nas konkretny termin ustalony odgórnie przez gminę. O udzieleniu dotacji przesądza kolejność napływania wniosków - gmina będzie przyznawać dofinansowania, dopóki przeznaczone na ten cel fundusze nie zostaną wyczerpane.

UWAGA - wniosek złożony w urzędzie gminy musi zawierać następujące załączniki:

  • gotowy projekt przydomowej oczyszczalni ścieków
  • zaświadczenie o pobycie stałym na terenie gminy, w której ubiegamy się o dofinansowanie
  • kopia zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • pisemna zgoda współwłaścicieli nieruchomości (o ile tacy istnieją)

Choć kwota dofinansowania precyzowana jest przez urząd gminy, w którym złożyliśmy wniosek, może ona wynosić nawet 80% pełnych kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli zostanie ono przyznane, wciąż musimy posiadać własne środki na budowę - dotacja wpłynie bowiem dopiero po jej zakończeniu