maskmask

Jak wygląda montaż przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków neutralizuje nieczystości powstałe w gospodarstwie domowym i w przeciwieństwie do szamba jest całkowicie bezpieczna dla środowiska. Proces oczyszczania przebiega bowiem w dwóch etapach – najpierw następuje oczyszczanie mechaniczne z udziałem bakterii beztlenowych, które redukują zanieczyszczenia aż o 60%, a następnie ścieki poddawane są rozkładowi w warunkach tlenowych. W efekcie nieczystości pod postacią niegroźnych związków organicznych trafiają do środowiska.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków krok po kroku

Prace zawsze rozpoczynają się od montażu osadnika – jest to plastikowy pojemnik na ścieki o sporych gabarytach. Osadnik musi zostać wypoziomowany. Następnie w wykopie umieszcza się rury kanalizacyjne, które łączą wszystkie elementy przydomowej oczyszczalni ścieków. Całą konstrukcję należy zasypać i jeśli warunki gruntowe tego wymagają, to konieczne może być zastosowanie suchego betonu. Na końcu system się napowietrza i podłącza się pion kanalizacyjny do wentylacji. W przypadku oczyszczalni drenażowej konieczne jest wykonanie drenażu. Takie oczyszczalnie wymagają większej ilości miejsca i przepuszczalnych gruntów. Ze względu na prostą konstrukcję oczyszczalnie biologiczne są bardziej popularne.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę, jeśli jej przepustowość jest niższa niż 7,5 m3 na dobę, a pozwolenie wodnoprawne dotyczy wyłącznie systemów, w których odprowadza się ścieki w ilości większej niż 5m3 na dobę. Przed rozpoczęciem budowy należy dokonać zgłoszenia prac budowlanych w odpowiednim urzędzie, załączając mapkę sytuacyjno-wysokościową i oświadczenie o prawie własności działki oraz dokumentację techniczną dotyczącą oczyszczalni.