maskmask

Jakich błędów unikać podczas modernizacji instalacji grzewczej?

Trudno sobie wyobrazić budynek mieszkalny, dom jednorodzinny czy budynek użytkowy bez sprawnej instalacji grzewczej. Ciepło w poszczególnych pomieszczeniach nie tylko gwarantuje nam komfort, ale również wpływa na trwałość konstrukcji budynku. Z czasem mogą one wymagać modernizacji. To ciekawa alternatywa dla jej wymiany, na co wtedy należy uważać najbardziej?

Modernizacja instalacji grzewczej – najważniejsze informacje

Modernizacja instalacji jest niemal tak samo ważna jak jej pierwotny montaż, a w niektórych przypadkach może być nawet trudniejsza. Dlatego należy zlecać prace renowacyjne wyłącznie doświadczonym specjalistom, którzy dysponują wiedzą, ale i niezbędnym do tego sprzętem. Powody modernizacji mogą być różne, od usterek i awarii, po chęć wymiany starszych elementów na bardziej energooszczędne.

Uwaga niezbędna jest już na etapie projektowania sieci instalacji z naciskiem na wybierane materiały, które będą użyte w miejsce starych. Każdy ma inną rozszerzalność pod wpływem temperatury, pomyłka w tym momencie może zniweczyć cały proces i wpłynąć na jej niekorzyść. Projekt należy dokładnie przeanalizować i sprawdzić przed rozpoczęciem prac.

Błędy podczas prac modernizacyjnych

Do jednych z częściej popełnianych błędów należy niedowymiarowanie lub przewymiarowanie, które wiąże się ze złymi obliczeniami, dobraniem nie tych parametrów co trzeba i w efekcie kończy się to kupnem pieca o zbyt dużej lub niewystarczającej mocy. Prowadzi to do strat ciepła, wzrostów kosztów ponoszonych na ogrzewanie. Z kolei niewłaściwie dobrane grzejniki mogą doprowadzić do problemów i obniżenia sprawności działania kotłów lub przegrzewania pomieszczeń.

Kłopoty może sprawić także błędnie dobrana izolacja rur instalacyjnych. Zdarza się, że monter w ogóle zapomni o jej położeniu, wykorzysta do tego źle dobrany materiał lub dobierze niewłaściwą grubość warstwy izolacyjnej. Zbyt cienka przyczynia się do utraty ciepła. Często zdarza się również błędne połączenie elementów instalacji, czy położenie rur o złych wymiarach.