maskmask

Kiedy wykonywać czyszczenie kanalizacji?

Pogotowie hydrauliczne należy wezwać zawsze wtedy, gdy z kanalizacji wydziela się nieprzyjemna woń oraz gdy zauważymy wolniejszy niż dotychczas spływ nieczystości. Są to bowiem pierwsze symptomy świadczące o powstaniu zatoru. Problemy z kanalizacją często wynikają z błędów montażowych – za mały spadek rur nie gwarantuje odpowiedniego spływu ścieków, które osadzają się na ściankach rur i tworzą osad zmniejszający światło przepływu. Osobną kwestią jest właściwe dostosowanie rur do ilości ścieków i liczby mieszkańców. Do zatorów może także dojść w wyniku niewłaściwej eksploatacji. Do kanalizacji nie można bowiem wrzucać nierozpuszczalnych w wodzie odpadów, na przykład resztek jedzenia.

Metody czyszczenia klimatyzacji

Czyszczenie kanalizacji wykonuje się metodą ciśnieniową polegającą na płukaniu instalacji wodą pod wysokim ciśnieniem. Wewnętrzne fragmenty czyści się w sposób mechaniczny poprzez rozdrabnianie osadów i zatorów. Czyszczenie powinno być wykonywane nie tylko wtedy, kiedy pojawi się problem z eksploatacją kanalizacji – pogotowie hydrauliczne należy wzywać profilaktycznie raz do roku. Wówczas wszystkie ścieki i osady, które mogą w przyszłości przyczynić się do powstania osadów, zostają usunięte.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Osobną kwestią są przydomowe oczyszczalnie ścieków, których budowa jest inna niż w przypadku standardowej klimatyzacji. Przy korzystaniu z oczyszczalni kluczowe jest regularne usuwanie zawartości osadnika oraz stosowanie preparatów biologicznych, które przyspieszają rozkład ścieków. W przydomowej oczyszczalni ścieków także może pojawić się osad, który należy systematycznie usuwać z rur. Zaniedbania w tym zakresie skutkują spadkiem przepustowości i szybkim zużywaniem się pomp. Aby oczyszczalnia działała w sposób niezawodny, konieczne jest właściwe oszacowanie ilości ścieków oraz dobór odpowiednich urządzeń.