maskmask

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a pozwolenia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to pożyteczne, ekologiczne urządzenie dla domów w miejscowościach, których doprowadzenie kanalizacji nie jest opłacalne. Można z niej korzystać wiele lat i są praktycznie bezobsługowe. Co najważniejsze roczne koszty użytkowania kształtują się w granicy 100-400zł. Już po około trzech latach następuje zwrot z inwestycji. A skoro wszystko tak pięknie wygląda to może potrzebne są jakieś pozwolenia? Specjalne dokumenty?

Pozwolenia na budowę

Okazuje się, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, jeśli jej przepustowość nie jest wyższa niż 7,5m3/dobę, nie wymaga pozwolenia na budowę. Inwestycja ta nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Jeśli chcemy zbudować oczyszczalnię, która odprowadza oczyszczone ścieki do wód lub ziemi w ilości nieprzekraczającej 5m3 na dobę na naszym gruncie, nie wymaga również pozwolenia wodnoprawnego.

Jakie dokumenty są wymagane?

Najprościej jest wpisać oczyszczalnię ścieków przydomowych, jako rozwiązanie gospodarki ściekowej, do projektu budowlanego. Dzięki temu załatwimy dwie sprawy za jednym zamachem. Jeśli jednak tego nie zrobiliśmy należy dokonać zgłoszenia budowlanego. Mimo że pozwolenie na budowę nie jest wymagane, to i tak należy dokonać zgłoszenia min 21 dni przed rozpoczęciem budowy. Zgłaszamy ten fakt do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Wymagana jest mapka sytuacyjno-wysokościowa, druk zgłoszenia budowy, oświadczenie o prawie własności do działki i dokumentację techniczną oczyszczalni. Jeśli w ciągu 21 nie będzie sprzeciwu - budujemy. Ważne, aby pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości od różnych elementów infrastruktury znajdujących się na działce.