maskmask

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – etapy oczyszczania

W każdym gospodarstwie domowym zachodzi konieczność zagospodarowania odprowadzanych ścieków. Niestety nie zawsze istnieje możliwość podłączenia się do kanalizacji miejskiej. W takim wypadku mamy dwa rozwiązania, bądź wybudowanie szamba szczelnego lub też bardziej efektywną i tańszą w użytkowaniu przydomową oczyszczalnię ścieków.

Do budowy oczyszczalni ścieków zachęca długoletnie i niemal bezobsługowe korzystanie z urządzenia oraz roczne koszty użytkowania, które kształtują się na poziomie 100-400 zł rocznie. Zasada działania takiej oczyszczalni polega na wzbudzeniu wewnątrz instalacji intensywnych, ale naturalnych procesów biologicznych. Podczas, gdy zachodzą ścieki bytowe rozkładane są na nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne. Można odprowadzać je do rowu, gruntu albo rzeki, nie narażając ich na skażenie.

Etapy oczyszczania ścieków

Nie zależnie od typu przydomowej oczyszczalni ścieków istnieją dwa etapy rozkładania ścieków. Pierwszy – beztlenowy, a następnie etap tlenowy. W pierwszym etapie w jedno- lub wielokomorowym osadniku gnilnym zachodzą procesy biochemiczne, wywołane przez bakterie beztlenowe oraz floatację i sedymentację. Ich rezultatem jest fermentacja i rozkład stałej części osadu na proste związki rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne sole mineralne. Następnie, po przejściu przez kosz filtracyjny płynna część ścieków, nazywana szarą wodą, przepływa do studzienki rozdzielczej. W drugim etapie, po przepłynięciu z osadnika gnilnego, klarowne ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu w warunkach tlenowych. Wówczas następuje rozkładanie i neutralizowanie zanieczyszczeń groźnych dla środowiska.

Odprowadzanie oczyszczonej wody

Oczyszczalnie biologiczne pozwalają uzyskać bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń. Dlatego oczyszczoną wodę można wykorzystać do podlewania ogrodu lub też skierować do studni chłonnej albo oczka wodnego. Tego typu rozwiązania nie zajmują dużo powierzchni. Więcej miejsca potrzebne będzie, kiedy chcemy rozsączyć ją w drenażu na działce. Ważne, aby pamiętać, że w takim wypadku na drenażu nie można niczego zbudować, ani posadzić roślin o rozbudowanym systemie korzeniowym.