maskmask

Zapraszamy do czytania!

zbiornik na szambo

W jakiej odległości od budynku można zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać wykonana zgodnie z określonymi przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Dotyczą one jej położenia względem innych obiektów na działce budowlanej oraz na działkach sąsiednich.

Zobacz więcej

woda w zlewie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym. Dlaczego warto w nie inwestować?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to doskonałe rozwiązanie szczególnie dla gospodarstw położonych w okolicy o rozproszonej zabudowie, gdzie doprowadzenie zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub nieopłacalne. Poznaj najważniejsze zalety przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym.

Zobacz więcej

 projekty wykonawcze instalacji sanitarnych

Jak czytać projekty wykonawcze instalacji sanitarnych?

Odczytywanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych może sprawiać trudności osobie niespecjalizującej się w inżynierii. Poniżej wyjaśniamy, jakie informacje znajdują się w tego rodzaju dokumentacji.

Zobacz więcej

kolektory słoneczne

Czy kolektory słoneczne są opłacalne?

Kiedy stosowanie kolektorów słonecznych, potocznie zwanych „solarami”, jest opłacalne? Dowiedz się tego dzięki lekturze naszego artykułu!

Zobacz więcej

dofinansowanie oczyszczalni

Jak uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Budowa oczyszczalni ścieków przy domu to działanie generujące znaczne koszty. Pozyskanie na nią dotacji nie jest jednak tak trudne, jak mogłoby się wydawać. W czasach, w których troska o środowisko stała się jednym z najważniejszych tematów dyskusji społecznej, działania w równym stopniu wspierające ekologię spotykają się z powszechną aprobatą. Dlatego, budując przydomową oczyszczalnię, mamy szansę na uzyskanie świadczeń na kilka sposobów.

Zobacz więcej

gazowe

Przebudowa instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym - czy trzeba mieć na nią pozwolenie?

Gaz jest substancją łatwopalną i wybuchową, dlatego aby przebudować instalację gazową w lokalu mieszkalnym niezbędne jest otrzymanie pozwolenia na budowę, a także wcześniejsze sporządzenie projektu instalacji.

Zobacz więcej

Usługi hydrauliczne

Usługi hydrauliczne. Jakie czynności obejmują?

Usługi hydrauliczne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych to zadania, które są niezbędne do wykonania w nowo budowanych obiektach lub budynkach modernizowanych. Obejmują nie tylko podstawowe czynności, bez których obiekt nie byłyby zdatny do użytkowania, ale także czynności serwisowania i napraw. Świadczenie usług hydraulicznych wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Sprawdźmy, w jakich obszarach pomoże nam dobry hydraulik i czego możemy od niego oczekiwać?

Zobacz więcej

serwis kotła gazowego

Jak często wykonywać serwis kotła gazowego?

Niedługo rozpocznie się sezon grzewczy. Mając to na uwadze, właściciele kotłów gazowych, powinni zatroszczyć się o serwis posiadanych przez siebie urządzeń. Pamiętajmy, że regularne serwisowanie, zapewnia nie tylko ekonomiczną pracę kotłów, ale jest również gwarancją bezpieczeństwa. Jak często należy przeprowadzać serwis kotła gazowego i kto może podjąć się tej czynności? Na te pytania postaraliśmy się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule. Zapraszamy do uważnej lektury.

Zobacz więcej

oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków. O czym musi pamiętać jej właściciel?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stają się coraz popularniejszą metodą na odprowadzanie ścieków w domach jednorodzinnych. I nic w tym dziwnego. Są bardziej ekologiczne i tańsze w eksploatacji niż tradycyjne szamba bezodpływowe. Wynika to z tego, że nie trzeba ich regularnie opróżniać i zlecać wywozu nieczystości. Nie oznacza to jednak, że właściciel przydomowej oczyszczalni ścieków nie ma wobec niej kilku obowiązków.

Zobacz więcej

doprowadzenie wody

Jak doprowadzić wodę do działki?

Problematykę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych określa Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z prawem, jeżeli istnieje sieć wodociągowo-kanalizacyjna nieruchomość musi zostać do niej przyłączona. Koszty budowy przyłącza wody spoczywają na właścicielu nieruchomości, który wnioskuje o jego wykonanie. Sprawdźmy, jakich formalności należy dopełnić, aby doprowadzić wodę do działki?

Zobacz więcej